Algemene voorwaarden

Op alle offertes en overeenkomsten zijn de algemene voorwaarden van ROOS Photo Art van toepassing. Deze voorwaarden zijn op deze website te downloaden.

De informatie die vermeldt wordt op de website van ROOS Photo Art maakt deel uit van de overeenkomst. Deze informatie en genoemde prijzen zijn onder voorbehoud van typefouten en wijzigingen.

Copyright

Niets uit deze website mag worden gekopieerd, verveelvoudigd, gereproduceerd, opgeslagen in een database en/of openbaar gemaakt worden op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ROOS Photo Art. Elk gebruik van een Fotografisch werk dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van de Fotograaf, zoals beschreven in de algemene voorwaarden van ROOS Photo Art.

Aansprakelijkheid

Wij besteden veel zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op deze website. Ondanks alle zorgvuldigheid kunnen onjuistheden en onvolledigheden niet altijd worden voorkomen. Wij zijn niet aansprakelijk voor fouten of onjuistheden en behouden het recht om zonder toestemming van de bezoeker de informatie op de website te wijzigen. Deze website bevat ook hyperlinks naar andere websites die eigendom zijn van derden. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid, volledigheid en beschikbaarheid van (de inhoud van) deze websites.

Privacy policy

Wij respecteren uw recht op privacy. Wij vragen alleen die gegevens die daadwerkelijk nodig zijn voor het opstellen van een offerte of factuur en de uitvoering een fotoreportage. Wij gaan uiterst zorgvuldig om met de persoonsgegevens die u aan ons doorgeeft en we nemen alle passende organisatorische en technische voorzorgsmaatregelen om deze persoonsgegevens te beveiligen. Wanneer u een fotoreportage geboekt heeft met Social media korting, dan kunnen wij ervoor kiezen om de foto’s op de website of social media kanalen te plaatsen. 

Bij de verwerking van gegevens wordt gebruik gemaakt van externe verwerkers zoals het boekhoudsysteem, backup-voorziening en het e-mailsysteem.

Tenzij anders bepaald worden de persoonsgegevens en de nabewerkte foto’s in .jpg formaat maximaal 7 jaar na de fotoreportage bewaard. De digitale foto (raw) bestanden worden 1 jaar bewaard.

U mag ons ten allen tijden vragen om uw persoonsgegevens aan te passen, te verwijderen of over te dragen aan iemand anders.